Loekken logo

3 nye i svømme klubbens bestyrelse

Svømmeklubben Sømærket var i lidt samme situation som ved sidste års generalforsamling, nemlig at der skulle vælges 3 nye til bestyrelsen, ellers ville klubben risikerer at skulle lukke. Så galt gik det heldigvis ikke, da 3 nye bestyrelsesmedlemmer blev fundet. 
soem 2 avis
I håb om så stort et fremmøde som muligt, havde bestyrelsen inviteret på aftensmad, hvilket måske ikke var en dårlig ide. 21 var mødt op til generalforsamlingen, men da de helt unge også var repræsenteret, havde kun 13 stemmeret. Beretning fra formanden og regnskabet  blev godkendt.
Nye i bestyrelsen er Heidi Thaagaard, Mads Nielsen og Anne Q Larsen. De afgående bestyrelsesmedlemmer er Maria Grønhøj Andersen, Jonas Kjærsgaard og Joan Kristensen. De øvrige i bestyrelsen er Lena Rye og Anne Dorte Ussing. 
soem 3 avis
Arbejdet fremad bliver blandt andet et forsøg på at inddrage forældrene mere i klubben, ex, hjælp til arrangementer, opsætning af boder til Løkken Koncert osv.