Loekken logo

Penge til Friluftshuset i Løkken

øverst: Strandkiosken eller Friluftshuset. foto: ln/ok

BUDGETAFTALE INDGÅET I HJØRRING KOMMUNE

eddy mette mariegaard art i ann 

Indlæg fra Børge Bech.
I går fik vi lavet en budgetaftale færdig. 30 af Byrådets 31 medlemmer står bag, og det er længe siden så mange har været med i en budgetaftale. En god opbakning, og et godt samarbejde må forstås.

Set med lokale øjne er jeg tilfreds med, at der er afsat penge til bl.a. Friluftshuset i Løkken, midler til grundkapital til flere almene lejeboliger og bredt set indførelse af klippekortsordning på ældreområdet samt midler til skoleområdet for at kompensere skoler med høje klassekvotienter, således at skolerne fremadrettet får en endnu højere tildeling for klasser med 22 elever eller derover.
friluftshuset 2 avis

Der er langtfra overblik over, hvilke økonomiske konsekvenser COVID-19 giver i 2020 og 2021. Staten støtter området, men derudover er der reserveret 6 mio. kroner til at hjælpe på fritids- og kulturområdet i 2021. Endvidere er der et stort anlægsprogram for hele kommunen o.m.a., fx flere penge til handicapområdet med 16 mio. kr. samt 6 mio. kr. til ældreområdet.

Børge Leif Bech
Byrådsmedlem (A), Hjørring Kommune
meny mette real sort art i ann