Loekken logo

Vandboring i Nybæk Plantage

øverst: Nancy Nielsen i gang med at tage vandprøver. Vandet ser rent ud, med der ligger mange tests forude inden det kan godkendes til drikkevand. foto/lnok

31 Lokken.dk Basic Mette 

Løkken Vandværk er netop nu igang med, at få testet vandprøver fra en ny vandboring i Nybæk Plantage. Pumpe stationen har været i gang i 3 uger.

Mandag var Nancy Nielsen, Analytech miljølaboratorium ude ved den nye boring for at tappe vand til analyse, sammen med Per Aagaard, driftsleder Løkken Vandværk.
Vandet testes for pesticider og nitrat, og yderligere over 100 forskellige bakterier og andet som ikke må forefindes i vandet.
Processen tager ca. 3 uger, inden man kender resultatet.
Vandboring 4 avis 
Pumpe stationen i Nybæk plantage. foto: ln/ok

Efterfølgende analyseres vandet og der skal vurderes, hvorvidt det kan bruges som drikkevand. 
Vandboring 5 avis 
Under tapningen bliver der holdt øje med vandets værdier. foto: ln/ok

Godkendes resultatet af prøverne skal der tages stilling til, om stedet kan blive en kildeplads til fremtidig brug.
Der tages højde for hvor meget vand stationen kan pumpe op, hele det økonomiske aspekt omkring processen. 
Der skal ex. lægges 1500 meter rør, fra pumpe stationen og -i det her tilfælde, til Løkken golfbane, hvor røret kobles på en eksisterende rørforbindelse ind til vandværket.
Vandboring 3 avis
Der tages vandprøver fra den 3 uger gamle pumpe station i Nybæk Plantage. tv. Nancy Nielsen og Per Aagard. foto: ln/ok

Tak til Per Aagaard som ringede til os.

8 meny art ann