Loekken logo

Fortsat højt smittetryk i Hjørring Kommune

øverst: Pr. foto
6 superBrugsen art. ann

Smittetrykket i Hjørring Kommune er både høj og udbredt, og de seneste to dage har smittetallet været stigende. Hovedparten af de smittede er mellem 30 og 60 år, og der er kun få unge smittede modsat situationen i mange andre kommuner.

Pressemeddelelse fra Hjørring Kommune
Der er gennem de seneste uger blevet konstateret smittetilfælde bredt geografisk i hele kommune, og en del af dem har direkte relation til de smittede minkfarme, men det er langt fra alle. Dermed kan smittebilledet ikke alene relateres til særlige grupper. Derfor er der ekstra grund til, at alle borgere er opmærksomme på de velkendte retningslinjer og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne.

Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune:

  • Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster.
  • Undgå at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning.
  • Oplever man de mindste symptomer på Covid19 – kontakt egen læge hurtigst muligt.
  • Benyt muligheden for at blive testet, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er smittet. Test kan tages i Teltet på Arsenalvej, hvis man er symptomfri eller hvis man har symptomer ved Hjørring Sygehus efter henvisning fra lægen.

Opfordringerne gælder indtil smittetallet i Hjørring Kommune igen er nedbragt til et lavt niveau.
Hjørring kommune avis
foto: Hjørring Kommune

Styrelsen for Patientsikkerhed har forlænget påbuddet i Hjørring Kommune om besøgsrestriktioner på plejecentre. Det betyder, at alle besøg skal foregå på udendørsarealer. Besøg indendørs kan kun ske i forbindelse med en kritisk situation, eller hvis den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. Alle plejecentre vil orientere alle beboere og pårørende om forlængelse af påbuddet.

Besøgsrestriktionerne på plejecentrene vil blive ophævet, når Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer det, er forsvarligt.

Social- og Indenrigsministeriet gav allerede d. 9. september Hjørring Kommune et tilsvarende påbud, for en række sociale tilbud med særligt sårbare borgere, som er beliggende i Hjørring Kommune. Disse besøgsrestriktioner fortsætter uændret.

Information om besøgsrestriktionerne kan findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.
7 meny art ann