Loekken logo

Besøgsrestriktioner på plejecentre og botilbud uændret

øverst: Skulpturen foran Havgården, Løkken. foto: ln/ok
Pressemeddelelse Hjørring kommune.
Billederne i artiklen, er ikke udsendt i forbindelse med pressemeddelelsen, men fra løkkennyheder.dks arkiv.

34 SparV SuperB baggesen

Styrelsen for Patientsikkerhed har forlænget påbuddet om midlertidige besøgsrestriktioner på alle plejecentre i Hjørring Kommune.

Forlængelsen af påbuddet sker på baggrund af forhøjet og udbredt smitte med Covid-19 i kommunen. Det betyder, at det tidligere påbud som Hjørring Kommune modtog fra Styrelsen for Patientsikkerhed d. 9. september 2020 nu er blevet forlænget.
Påbuddet indebærer, at besøg som udgangspunkt fortsat skal foregå på udendørsarealer, og at besøg på indendørsarealer ikke kan finde sted, medmindre besøget sker i forbindelse med en kritisk situation eller den besøgende er nærmeste pårørende til beboeren. Påbuddet gælder fortsat både fællesarealer og beboernes egen bolig.
Covid havgaard 4 avis
Havgården, Løkken. foto: ln/ok

- Det er rigtigt ærgerligt og trist, at vi er blevet pålagt at forlænge besøgsrestriktionerne på plejecentrene. Vi ved, at det er meget svært både for vores beboere og for de pårørende. Med det høje smittetryk vi har i kommunen, har vi et særligt ansvar for at skærme vores ældre og skrøbelige borgere. Vi er alle sammen nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at få smittetrykket i kommunen til at falde til et niveau, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed igen vurderer, at det er forsvarligt at ophæve påbuddet, siger direktør for Sundheds-, Ældre- og Handicapforvaltningen, Leif Serup.

Alle plejecentre vil orientere både beboere og pårørende om forlængelsen af påbuddet om besøgsrestriktioner.
Covid havgaard 3 avis sh kant
Skilte henvisning. foto: ln/ok

- Alle vores medarbejdere og afdelingsledere gør deres allerbedste for at håndtere de udfordringer, som besøgsrestriktionerne giver både beboere og deres pårørende – både på plejecentre og botilbud. De skal jo sørge for at påbuddet bliver efterlevet og de forsøger at håndtere det gennem dialog og omsorg for beboere og pårørende, siger Leif Serup.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at ophævelse af besøgsrestriktionerne vil ske så hurtigt, som det er forsvarligt i forhold til smittetrykket i Hjørring Kommune.

Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed er vedlagt som bilag og vil også kunne findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Social- og Indenrigsministeriet har givet Hjørring Kommune et tilsvarende påbud, som omfatter en række sociale tilbud med særligt sårbare borgere beliggende i Hjørring Kommune. Disse besøgsrestriktioner fortsætter uændret.

Påbuddet fra Social og Indenrigsministeriet kan også findes på Hjørring Kommunes hjemmeside.

Hvis man som pårørendende har spørgsmål, er man velkommen til at kontakte det enkelte plejecenter eller botilbud. 

32 meny mette real sort art i ann