Loekken logo

Knap 8000 gik i fartfælden

I uge 39 var der landsdækkende indsats mod hastighedsoverskridelser i trafikken. Cirka 8000 kan se frem til en bøde. (løkkennyheder 23. sep.)
6 superBrugsen art. ann

I perioden fra mandag den 21. september til søndag den 27. september 2020 gennemførte politiet målrettede indsatser mod hastighedsoverskridelser i trafikken.
Ved de målrettede hastighedskontroller blev der konstateret lidt mere end 7.800 hastighedsoverskridelser, heraf:

  • Mere end 2.600 overskridelser af den generelle hastighed i byerne
  • Lidt mindre end 1.300 overskridelser af den generelle hastighed på landeveje
  • Knap 1.200 overskridelser af den skiltede samt generelle hastighed på motorveje mens
  • Knap 2.500 overskred den skiltede hastighed på vejene, blandt andet hvor hastigheden var nedsat på grund af vejarbejder.
    Blå blink foto Rigspolitiet avis
    Pr. foto, Nordjyllands politi

”Mere end 7.800 sigtelser for at overskride hastighedsbegrænsningerne på en uge er rigtig mange. Når man tager et aktivt valg om at køre for hurtigt, tager man ligeledes et aktivt valg om at udsætte sig selv og andre for fare. Farten dræber og farten er et problem for trafiksikkerheden”, udtaler Christian Berthelsen, politiassistent ved Rigspolitiet Nationale Færdselscenter:
5 Raunsmed art. ann kant

”Med så mange sig-telser, kan der vist ikke være tvivl om, at dette område fortsat kræver politiets opmærksomhed. Når hastigheden sættes i vejret øges både den strækning, som bilen kører inden føreren reagerer, og bilens bremselængde. Der er således en klar sammenhæng mellem farten på vejene og antallet af dræbte og tilskadekomne – og vi arbejder hver eneste dag, for at nedbringe antallet af disse”.
Fartkontrol Niclas Jessen 4 avis
Pr.foto, Nordjyllands politi

Fra 2013 til 2018 mistede 403 personer livet i en trafikulykke, hvor en eller flere af de involverede kørte for stærkt i forhold til det tilladte eller forholdene.
I mere end halvdelen af alle ulykker i trafikken er for høj hastighed en medvirkende faktor til, at ulykken opstår. Dødelig udgang sker i knap 30 procent af uheldene.
1 bade art. i ann