Loekken logo

Orienterende supplement, Løkken varmeværk

 

Af Formand Keld Emil Damsgaard

øverst. Keld Emil foran varmeværket. foto: ln/ok

6 superBrugsen art. ann

Da generalforsamlingen er blevet udsat fra 12. marts på grund af COVID-19 og vi er et godt stykke inde i varmeåret, vil jeg give jer nogle supplerende informationer.
Disse informationer er ikke en del af beretningen og alene formandens informationer, som jeg ser relevante på baggrund af den forløbne periode.
Vandboring 3
Formand Keld Emil ved varmeværket, Industrivej. foto: ln/ok

Udbruddet af COVID-19 førte til en travl periode for varmeværket hvor opgaven var at sikre varmeforsyningssikkerheden.

Bestyrelsen og Driftslederen iværksatte derfor straks en række foranstaltninger for at sikre forsyningssikkerheden, herunder personalebeskyttelse og restriktioner for besøg på værket samt  udsættelse af varmemålerudskiftningen, der lige var iværksat.
Varmemålerudskiftningen blev igangsat i forbindelse med genåbningen før sommeren. Udskiftningen forløber godt og forventes afsluttet i løbet af efteråret.

8 meny art ann

Afbrydelsen blev håndteret sammen med entreprenøren Løkken Blikkenslager og VVS Forretning og såvel afbrydelse som genoptagelse er sket i et særdeles godt samarbejde med entreprenøren, det skal entreprenøren have stor ros for. Afbrydelsen påfører ikke særlige omkostninger.

Vores nye brovægt er nu etableret, ligesom renovation af pillekedlen er gennemført. Renovationen af pillekedlen har forløbet godt og ført til en bedre levetidsforlængelse end oprindeligt forudset, uden yderligere omkostninger.
Vandboring 3 2

Varmeåret er mildt, men milde varmeår er nærmest normalåret så budgettet passer hertil.

Solvarmeproduktionen har været glimrende og selvom vi foretager målerudskiftninger så er det vores forventning af varmeåret ikke medfører negative overraskelser for forbrugeren.
Vandboring 3 3
Keld Emil ved solvarme anlægget. foto: ln/ok

Alle vores renoveringer og reparationer er gennemført planmæssigt og der er indtil videre ikke sket overraskende hændelser der påvirker årets økonomi.

1 bade art. i ann