Loekken logo

Mange til netværksmøde på Hav`s

Øverst: Anders Høngaard fra SSP, Hjørring Kommune. foto: ln/ok
Kl.08.00 her til morgen, torsdag mødtes omkring 50 person til det 3. netværksmøde. Da mødestedet var North Shore Surf ved stranden, havde tovholder for netværksmødet Helle Glyø opfordret til at klæde sig varmt på.
netværks 6 Kasper avis sh
"Godmorgen og velkommen" lød det fra Kasper Brix. foto: ln/ok
Kasper Brix bød velkommen og fortalte blandte andet kort om North Shore Surf og deres forretning og hvor vigtigt det er, at 2. etape af mole projektet bliver færdigt. Han mener der kan blive behov for at holde åbent hele året, da der kommer flere folk på stranden hver dag. Derfor vil North Shore Surf gerne udvide og give bedre vilkår for surferne og det øget liv der er ved stranden og molen. 
netværks 5 morgen frisk avis
Morgenfriske, klar til et godt møde. foto: ln/ok
netværks 4 mog havs avis
Turen gik herefter op til Huset Hav`s hvor der blev budt på dejlig morgenmad. foto: ln/ok
Martin fortalte om huset, om planer for fremtiden hvor man vil koncentrere sig om - at ville så meget som muligt - men inden for de rammer man har. Blandt andet vil Huset Hav`s satse på foredrag, koncerter, og at bruge huset mere som et kulturhus.
netværks 3 martin avis
Martin fortæller om Huset Hav`s. foto: ln/ok
Bella Maass, som er uddannet multimediedesigner og medarrangør af dagens møde, fortalte om sin forretning og hvad hun kan tilbyde inden for grafiske løsninger. Hun mødte, på en rejse, Kasper og flyttede til Løkken. I 2017 fik de datteren Liv, og som Bella sagde:” Jeg er glad og aldrig fortrudt jeg flyttede til Løkken.”
Fra SSP, Hjørring Kommune var mødt Anders Høngaard som fortalte om kriminalitet og misbrug blandt unge. Alkohol kan nemt føre til kriminalitet. Man ser ofte at de unge samles i grupper og følger en alfahan. Derfor er det vigtigt at få arbejdet med det enkelte individ med forebyggelse af alkohol og kriminalitet. Anders opfordrer butiksindehaver til at anmelder butikstyveri med det samme og ikke bare siger - “Så lad gå for den her gang.” Det er vigtigt det bliver stoppet og målet må være, at man har en nul tolerance. Ikke for at straffe de unge, men for i et samarbejde mellem forældre, politi og SSP at hjælpe dem ud af deres situation. Anders, som under oplægget blev suppleret af Per fra Hjørring Politi, lade op til dialog og vil kontakte forretninger med målet om et samarbejde og gerne med Løkken som opstart.
netværks 7 oversigt avis
Der var igen mange mødt op til nætværksmøe. foto: ln/ok
Skoleleder Arne Dørup berettede om et par som ville flytte til Løkken, men ikke kunne få pasning til deres barn som blev henvist til Hundelev. 
Kommunen har fokus på problemet og der skal findes en løsning oplyste Byrådsmedlem Børge Bech.
Formand for Løkken.dk Stefan Karlborg syntes godt om, at fremtiden kan give Løkken et godt ry som en by med nul tolerance. Han takkede også for den gode opbakning til alle netværksmøderne.
Løkken Idrætscenter har planlagt et nyt marked til St. Bededagsferien, beretter Centerleder Thomas Hermann. Udgangspunktet er taget fra Antikmessen, hvor der desværre er flere som ikke får en stand, måske fordi deres varer ikke er gamle nok. Det er blandt andre den målgruppe vi retter blikket imod.
netværks 2 Thomas avis
Centerleder Thomas Hermann. foto: ln/ok
Tom Skjoldborg har haft møde med Borgmesteren vedr. flere boligere i byen og Ole Kjær undersøger videre om muligheden for en hundeskov i Løkken. Hjørring Kommune har oplyst at de ikke laver flere hundeskove i kommunen, og Ole har efterfølgende henvendt sig til Løkken Borgerforening.
Netværksmødet blev som sædvanligt godt styret af Helle Glyø.