Loekken logo

UK 172 igang med at grave egen grav

øverst: Den hollandske bomtrawler Sursum Corda UK 172, som siden mandag aften har været grundstødt. arkivfoto: ln/ok
“Det er simpelthen håbløst det hollænderne har gang i - jeg forstår ganske enkelt hvad der sker. At trække bomtrawler sidelæns er ikke muligt, skibet skal ikke trækkes ud, det skal sejles ud. Det fortæller Poul Nordtoft, indehaver af Hanstholm Bugserings Service og forklarer videre “Vi kan desværre ikke overbevise hollænderne om, at det er måden at det skal gøres på. Uk 172 ligger og hugger i sandet som gør, at den faktisk er i gang med at grave sin egen grav. 
På grund 2 avis
Besætningen kan se frem til flere dage på sommervandet. arkivfoto: ln/ok

Sandet som ligger helt op af skroget er selvfølgelig vådt og vådt sand med lidt ler kommer til at virke som cement. Med tanke på, at UK 172 ligger ca. 4½ meter nede i sandet - så kàn den ikke trækkes ud."
Fra slæbebåden kan man fjerne sandet foran UK 172 og på den måde trække skibet ud. Det er en aktion som Poul Nordtoft mener vil tage ca. 24 - 30 timer at udføre, men hollænder vælger altså at gøre det på deres egen måde -pt. uden held.
Poul Nortoft: “Jeg anser hollænderne for at være blandt verdens bedste søfolk, som sejler med det bedste af det bedste, men de holder sig også for sig selv og beder helst ikke andre om hjælp. Havde Skipperen sendt nødsignalet på den rigtige måde, kunne grundstødningen sikkert have været undgået. Kaptajnen havde et ½ døgn hvor han var tavs og ikke reagerede. Jeg tror der kommer et temmelig stort efterspil på hele situationen.
bomtrawler 7 avis
UK 172 ligger fast på ca. 4½ meters dybte. arkivfoto: ln/ok

”Hollændernes skibe er i høj klasse og det skal man, når en ulykke som den mellem Nr. Lyngby og Løkken sker, være glade for. Skroget holder og der kommer ikke til at fosse diesel ud i havet.
bomtrawler 6 avis
Stranden er ikke spærret i dag, men i morgen skal man nok forvente en spærring, når der gøres et nyt forsøg på at trække UK 172 ud på havet. arkivfoto: ln/ok

Hanstholm Bugserings Service er, heller ikke i morgen, en del af bjergnings forsøget og kommer ikke tilbage til UK 172, medmindre det er for at bjerge skibet. 
“Vi har været tilkaldt, og var fremme med 2 bugserings fartøjer “Odin” og “Thor”, men kom ikke i aktion. Hvorfor ved jeg ikke, men mon ikke det er et økonomisk spørgsmål, for der er rigtige mange penge i spil -rigtig mange." slutter Poul Nordtoft.