Loekken logo

Stort fremmøde ved netværksmøde

Det 4. netværksmøde blev afholdt på Løkken Skole. Helle Glyø bød velkommen og var meget glad for det store fremmøde, ca. 50 var dukket op. 12 havde måtte melde afbud pga. ferie. 
net 1 Moeller kant avis
Brian Møller, Pandrup Grafisk. foto:ln/ok
Fra Pandrup Grafisk var ejerne Betina og Brian Møller mødt op og med sig havde de sælger Flemming Dahl Jensen. Brian Møller indledte netværksmødet med en præsentation af Pandrup Grafisk, en virksomhed de overtog i 1998 og som i dag har kunder over hele landet med en bred vifte af ydelser inden for det grafiske område.
net 8 avis sh
Det skrives spørgsmål til Borgmesteren. foto;ln/ok
Som noget nyt, begyndte man allerede at forberede næste netværksmøde d, 12/2 hvor Borgmester Arne Boelt kommer på besøg. I små grupper skulle man finde ud af hvad der vil være relevant, at snakke med Borgmesteren om. Så en masse blev skrevet ned, så Helle kan forbedre og holde Borgmesteren fast i de spørgsmål der måtte komme, således at der ikke bliver brugt tid på unødig snak.
net 10 avis
Der lyttes. foto: ln/ok
Tom Skjoldborg, Borger- og Håndværkerforeningen, foreslog en nedsættelse af en arbejdsgruppe i forbindelse med lejebolig/ældrebolig udfordringen. Børge Bech opfordrede til at nye meldte sig, så tingene kunne ses med nye øjne. Det blev vedtaget at oprette en arbejdsgruppe og det viste sig, at mange gerne ville hjælpe og deltage i projektet.
net 6 avis
Morten Horne. foto:ln/ok
Arne Dørup og Morten Horne fortalte om ungestrategien og den store vigtighed det er med et samarbejde med erhvervslivet i Løkken. Det er vigtigt at de unge udvikler sig godt og sundt, undgå det negative og skub det til noget positivt - forberede de unge til et job. Derfor er det glædeligt at allerede 53 virksomheder har vist interesse for projektet og klar til at hjælpe, evt med et praktikforløb.
Byrådet har enstemmigt vedtaget “Positiv destination”, som betyder at alle unge kommer igang med uddannelse eller job - og der er en unge garanti.
Fra Kasper Kjær blev det foreslået at nedsætte en gruppe, som, når moleprojektet er afsluttet, evt. kunne komme med ideer til at gøre stedet endnu mere attraktivt. En arbejdsgruppe blev nedsat.
Ole Kjær opfordrede til hjælp mht til hundeskov. Der er et problem, især når man tænker på de mange hunde som er her om sommeren. Men selvfølgelig også om vinteren til de lokale. Det ville være rart med et sted, gerne lidt tæt på Løkken.
Herefter var ordet frit og samtaler gik lidt på tværs af bordene, hvor blandt andet julearrangementet på torvet, med Lisa Sand, turiskontoret som tovholder, fik kæmpe ros. 
net 4 avis
Frit ord. fra v. Børge, Tom, Thomas og Ole. foto:ln/ok 
Brian Møller, Pandrup Grafisk roste netværksmødet. Det var et godt og spændende møde, en professionel mødeleder i Helle Glyø, og indlæggene som tydeligt bar præg af, at folk var velforberedte.
net 3 avis
Fra Pandrup Grafisk. fra v. sælger Flemming Dahl Jensen, ejer Brian Møller og Betina Møller. foto:ln/ok
Det var også en glad Helle Glyø - mødet gik godt -rigtig godt. Nu må vi bare håbe på, at nogle håndværkere møder op næste gang.
Helle takkede Pandrup Grafisk som var sponsor for morgenmaden.
net 9 avis
Næste netværksmøde er i Løkken Idrætscenter d. 12/02 2020.