Loekken logo

Smittetallet har været markant stigende i Hjørring Kommune

øverst. Borgmester Arne Boelt. arkivfoto: ln/ok

34 SparV SuperB baggesen

"Nu skal der styr på smitten i Hjørring Kommune"

Smittetallet har været markant stigende i Hjørring Kommune de seneste dage.
Situationen er alvorlig og kalder på, at alle nu gør en ekstra indsats for at knække kurven.
”Tallene viser, at smitten ikke kun cirkulerer i socialt eller geografisk afgrænsede områder. Den spreder sig bredt i vores lokalsamfund, og vi er nødt til at gøre en ekstra indsats nu, hvis situationen ikke skal komme ud af kontrol. Jeg vil indtrængende bede alle om at følge de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne, for kun ved fælles hjælp kan vi få styr på smitten”, siger Arne Boelt.

Opfordringer til alle borgere i Hjørring Kommune:

  • Følg de officielle råd omkring afstand og håndhygiejne
  • Begræns i videst muligt omfang alle arrangementer, private såvel som offentlige, for eksempel konferencer, private fester og sammenkomster.
  • Undgå, at flere fra samme husstand går på indkøb i samme forretning.
  • Oplever man de mindste symptomer på COVID-19 – kontakt egen læge hurtigst muligt pr. telefon.
  • Foreninger, idrætsklubber, frivillige og kulturelle mødesteder kan gøre en forskel ved at være ekstra opmærksomme og overveje, hvilke arrangementer, de gennemfører.

Bygning Hj. kommune avis
foto: Hjørring Kommune

Ekstra tiltag iværksættes nu
Kommunen iværksætter en række tiltag, som skal begrænse smitten.

På Sundheds-, Ældre- og Handicapområdet betyder det at:

  • Aktiviteterne i de Frivillige Huse indstilles.
  • Selvtræneraktiviteter indstilles.
  • Påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed om besøgsrestriktioner på ældrecentre og botilbud for særligt udsatte borgere opretholdes indtil videre, og så længe smittetrykket ligger på et højt niveau.

På Børne-, Fritids- og Uddannelsesområdet betyder det at:

  • Institutioner udelukkende anvendes af faste brugere (børn, elever, foreninger), hvilket betyder at forældremøder, forældresamtaler med videre enten afholdes virtuelt eller udskydes.
  • Kommunalt arrangerede klubaktiviteter lukkes ned

Derudover forlænger kommunen de allerede iværksatte tiltag foreløbig frem til udgangen af oktober. Alle medarbejdere opfordres til så vidt muligt at afholde møder via Teams eller telefonisk. Samtidig arbejder de ansatte hjemmefra i den udstrækning det er muligt. Byråds- og udvalgsmøder afholdes så vidt muligt virtuelt.
Tiltagene har ikke en betydning for de borgere, der her og nu modtager hjælp, støtte og andre kommunale ydelser.

Alle tiltag gælder så længe smittetallet er højt, men genovervejes ved udgangen af oktober.

20 focus helle art. ann